Selecteer een pagina

De tijden zijn veranderd: de samenleving van nu is een heel andere dan die van 75 jaar geleden. Maar ook in deze enorm veranderde maatschappij, met nieuwe bedrijven, internet, en een andere economie, is er de Commercieele Club Groningen.

“In al die jaren is één ding is gelijk gebleven. Ik denk dat ondernemende mensen, dus niet alleen ondernemers, nog steeds anderen willen ontmoeten die hen inspireren. De CCG is er voor ondernemende bestuurders en directieleden met een relevant netwerk in de noordelijke regio die het verschil maken in het bedrijfsleven, bij de overheid of in het onderwijs. Samen willen we impact maken in de regio. En bij ons kun je terecht om deze mensen, net als vroeger, te vinden. Dat is nog steeds van grote waarde voor ondernemers. En voor de Groningse economie als geheel denk ik dat de Commercieele Club van grote waarde is als verbinder voor mensen uit de sectoren van de drie o’s: ondernemers, overheid en onderwijs”, zegt Joost van Keulen. “Uiteraard ontstaan er ook nieuwe zakelijker relaties die tot grote successen kunnen leiden.”

Hij is sinds april 2020 de elfde voorzitter uit de geschiedenis van de CCG.  Hij werd dat een maand na het uitbreken van de coronapandemie, dus Van Keulen heeft als voorzitter geen normale tijden meegemaakt. 

Maar in oktober van dit jaar werd er weer een eerste reguliere clublunch gehouden in het Feithhuis, nadat er ook in De Coendersborg al eens bijeenkomsten waren gehouden in de open lucht.

“Ik heb het gevoel dat ik nu pas begin aan mijn voorzitterschap. Ik ben blij dat het clubleven wat normaler wordt. En ik merk ook bij veel anderen dat men weer behoefte heeft om elkaar te ontmoeten”, aldus Van Keulen.

Maar in de corona-tijd heeft het bestuur niet stil gezeten, en over plannen nagedacht voor de toekomst. “We hebben ons voorgenomen om twee keer per jaar grote themabijeenkomsten te organiseren. Zo hadden we in november een bijeenkomst over het super-actuele onderwerp ‘woningnood’. En komend voorjaar organiseren we ook weer zo’n grote themabijeenkomst”.

Een ander voornemen is om samenwerking te zoeken met andere netwerkorganisaties, zoals de Vereniging van Handelaren of de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), met behoud van ieders identiteit.

De CCG heeft volgens Van Keulen na 75 jaar nog een belangrijke functie als netwerkclub. En net als 75 jaar geleden en de jaren daarop moet er steeds gezocht worden naar de juiste balans tussen gezelligheid en inhoud. “Het is zoeken naar de juiste mix tussen gezelligheid en inhoud. Het is inspirerend en leerzaam om anderen te ontmoeten. En het moet ook een beetje leuk zijn”, aldus Joost van Keulen

Een ander speerpunt van het bestuur is volgens Van Keulen het streven naar verjonging. “We zijn natuurlijk heel blij met onze ervaren leden. Maar we moeten ook denken aan de toekomst van de club, en in dat opzicht is het heel belangrijk om te verjongen. De doorstroming vanuit de JCC is voor de CCG een van de grote aanjagers daarvan.”

Van Keulen is zelf helemaal opgeladen om er, nu corona meer naar de achtergrond is gedrongen, enthousiast tegenaan te gaan. “Ik ben een mensen-mens, en ben blij dat je weer mensen mag ontmoeten. De clubbijeenkomsten vind ik ook altijd informatief en gezellig, een divers gezelschap vol ondernemende mensen. Ook persoonlijk ben ik dus zeer gemotiveerd om de Commercieele Club verder te brengen. Andere tijden en omstandigheden misschien, maar een club met onverminderd grote betekenis in het bij elkaar brengen van ondernemende mensen in Groningen”.